top of page
Základová doska na XPS

Jedná sa o progresívny systém založenia vystuženej železobetónovej dosky na únosnej izolácii z extrudovaného polystyrénu (XPS).

Výhodou je neprerušená tepelno-izolačná obálka bez tepelných mostov a veľká tepelná stabilita objektu. Hrúbka XPS sa stanovuje výpočtom a pohybuje sa bežne v rozmedzí 24 až max. 30 cm v prevedení v jednej vrstve s polodrážkou, alebo ako vrstvená z dvoch, maximálne však troch vrstiev. Vzhľadom k tomu, že sa zakladá do zamrznej hĺbky, používa sa horizontálny presah izolácie asi 20 – 40 cm cez soklovú izoláciu, ako ochrana izolácie proti premrznutiu podložia.

Obmedzenia použitia: založenie na XPS nesmie byť navrhnuté viac ako 3,5 m pod hladinou spodnej vody. Pri predpoklade pôsobenia tlakovej vody je nutné previesť tesniace opatrenie - dosky XPS lepiť k sebe aj na podklad pomocou bitumenového lepidla.

bottom of page