top of page

REFERENCIE 2019

1. Rodinný dom Bernolákovo

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 2/2019

Výstavba dvojpodlažného murovaného EKO domu so sedlovou strechou v obci Bernolákovo. Založenie stavby je na betónových pásoch, nadstavených DT tvánicami. Základová doska vystužená kari sieťami. 

RD Bernolákovo
RD Bernolákovo
RD Bernolákovo
RD Bernolákovo
RD Bernolákovo
RD Bernolákovo
RD Bernolákovo
RD Bernolákovo

2. Rodinný dom Žilina - Zástranie

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 3/2019

Výstavba murovaného bungalovu so zapustenou garážou v miernom stavu s pultovu strechou v obci Žilina-Zástranie. Založenie stavby je na betónových pásoch, nadstavených DT tvárnicami. Základové dosky sú vystužené kari sieťami.

RD Žilina - Zástranie
RD Žilina - Zástranie
RD Žilina - Zástranie
RD Žilina - Zástranie
RD Žilina - Zástranie
RD Žilina - Zástranie
RD Žilina - Zástranie
RD Žilina - Zástranie
RD Žilina - Zástranie

3. Rodinný dom Poschodový 1801

    Teplička nad Váhom

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 3/2019

Výstavba dvojpodlažného murovaného domu s plochou strechou v obci Teplička nad Váhom. Založenie stavby je na betónových pásoch, nadstavených DT tvánicami. Základová doska vystužená kari sieťami, zateplená XPS. 

Poschodový 1801 Teplička nad Váho
Poschodový 1801 Teplička nad Váho
Poschodový 1801 Teplička nad Váho
Poschodový 1801 Teplička nad Váho
Poschodový 1801 Teplička nad Váho
Poschodový 1801 Teplička nad Váho
Poschodový 1801 Teplička nad Váho

4. Moderný bungalov Žilina

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 4/2019

Výstavba moderného murovaného bungalovu s plochou strechou v Žiline. Založenie stavby je na betónových pásoch, nadstavených DT tvánicami. Základová doska vystužená kari sieťami zateplená XPS.

Moderny bungalov Žilina
Moderny bungalov Žilina
Moderny bungalov Žilina
Moderny bungalov Žilina
Moderny bungalov Žilina
Moderny bungalov Žilina
Moderny bungalov Žilina
Moderny bungalov Žilina
Moderny bungalov Žilina

5. Trojposchodová vila Bôrik - Žilina

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 4/2019 - 5/2019

Výstavba trojpodlažného železobetónového skeletu vily s plochou strechou v Žiline - časť Bôrik. Nový objekt sa nachádza na mieste pôvodného rodinného domu. Založenie stavby je na ŽB základovej doske. Hydroizolácia stavby sa nachádza pod vystuženou základovou doskou. Steny 1PP sú železobetónové a sú previazané so základovou doskou.

Trojposchodová vila Žilina Bôrik
Trojposchodová vila Žilina Bôrik
Trojposchodová vila Žilina Bôrik
Trojposchodová vila Žilina Bôrik
Trojposchodová vila Žilina Bôrik
Trojposchodová vila Žilina Bôrik
Trojposchodová vila Žilina Bôrik
Trojposchodová vila Žilina Bôrik
Trojposchodová vila Žilina Bôrik
Trojposchodová vila Žilina Bôrik
Trojposchodová vila Žilina Bôrik
Trojposchodová vila Žilina Bôrik
Trojposchodová vila Žilina Bôrik

6. Moderný bungalov Trenčín

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 5/2019

Výstavba moderného bungalovu s plochou strechou, murovaného z pieskocementových tvárnic s dutinami Kalksandstein v centre mesta Trenčín. Založenie stavby je na betónových pásoch, nadstavených DT tvánicami. Základová doska vystužená kari sieťami a zateplená soklovými doskami hr.20cm. 

Bungalov Trenčín
Bungalov Trenčín
Bungalov Trenčín
Bungalov Trenčín
Bungalov Trenčín
Bungalov Trenčín

7. Dvojposchodová vila Bánová - Žilina

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 5/2019

Výstavba dvojposchodového murovaného rodinného domu s pultovou strechou v obci Bánová - Žilina. Založenie stavby je realizované na vystužených betónových pásoch, nadstavených DT tvárnicami. Základová doska je vystužená kari sieťami.

Dvojposchodová vila Bánová
Dvojposchodová vila Bánová
Dvojposchodová vila Bánová
Dvojposchodová vila Bánová
Dvojposchodová vila Bánová
Dvojposchodová vila Bánová
Dvojposchodová vila Bánová
Dvojposchodová vila Bánová

8. Trojpodlažná chata - Kotešová

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 6/2019

Výstavba trojposchodovej murovanej chaty so sedlovou strechou v obci Kotešová pri Bytči. Založenie je realizované na betónových pásoch nadstavených DT tvárnicami. Základová doska je uložená na izolovanom podkladovom betóne vystužená 2xkari sieťou s čakacou výstužou na DT steny 1PP. 

Chata Kotešová
Chata Kotešová
Chata Kotešová
Chata Kotešová
Chata Kotešová
Chata Kotešová
Chata Kotešová
Chata Kotešová

9. Trojpodlažná vila - Malá Praha

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 6/2019

Výstavba trojposchodové murovaného rodinného domu s plochou strechou v centre mesta Žilina. Založenie stavby je na betónových pásoch nadstavených DT tvánicami. Základová doska je vystužená kari sieťami, zateplená XPS doskami. 

Trojpodlažná vila - Malá Praha
Trojpodlažná vila - Malá Praha
Trojpodlažná vila - Malá Praha
Trojpodlažná vila - Malá Praha

10. Čiastočne podpivničený rodinný dom - Záhorská Bystrica

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 8/2019 - 10/2019

Výstavba čiastočne podpivničeného murovaného rodinného domu s plochou strechou v Záhorskej Bystrici. Suterén je založený na základovej doske, ktorá je uložená na zaizolovanom podkladnom betóne. Steny suterénu sú vymurované z DT tvárnic. Strop nad 1PP je monolitická železobetónová doska. Základy pod 1NP sú základové betónové pásy nadstavené DT tvárnicami. Základová doska je uložená na zaizolovanom podkladovom betóne. 

Rodinný dom Záhorská Bystrica
Rodinný dom Záhorská Bystrica
Rodinný dom Záhorská Bystrica
Rodinný dom Záhorská Bystrica
Rodinný dom Záhorská Bystrica
Rodinný dom Záhorská Bystrica
Rodinný dom Záhorská Bystrica
Rodinný dom Záhorská Bystrica
Rodinný dom Záhorská Bystrica
Rodinný dom Záhorská Bystrica
Rodinný dom Záhorská Bystrica
Rodinný dom Záhorská Bystrica
Rodinný dom Záhorská Bystrica

11. Rodinný dom - Ovčiarsko

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 11/2019

Výstavba dvojpodlažného murovaného rodinného domu so sedlovou strechou v obci Ovčiarsko. Stavba je založené na základových pásoch nadstavených DT tvánicami. Základová doska je vystužená kari sieťami a zateplená XPS doskami.

Rodinný dom Ovčiarsko
Rodinný dom Ovčiarsko
Rodinný dom Ovčiarsko
Rodinný dom Ovčiarsko
Rodinný dom Ovčiarsko
Rodinný dom Ovčiarsko

12. 2 x Rodinný dom - Varín

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 11/2019 - 12/2019

Výstavba dvoch murovaných bungalovov so sedlovou strechou v obci Varín. Stavba je založená na základových pásoch nadstavených DT tvárnicami. Základová doska je vystužená kari sieťami a zateplená XPS doskami.

2x Rodinný dom Varín
2x Rodinný dom Varín
2x Rodinný dom Varín
2x Rodinný dom Varín
2x Rodinný dom Varín
bottom of page