top of page
Zakladanie na pilotách

V ťažkých základových pomeroch sa volí aj tento systém tzv. špeciálneho založenia stavby - na vŕtaných alebo kopaných pilotách.  

Pri vŕtaní sa do vrtu vloží výstuž tzv. armovací kôš a vyplní cementovým mliekom alebo betónom. Stavby sa zakladajú na pilóty hlavne pri slabej úložnosti a únosnosti zeminy alebo pri veľkej horizontálnej ploche.

bottom of page