top of page

REFERENCIE 2022

1. 4x základové dosky pre rodinné domy vo svahu - Lietava

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 4/2021 - 5/2021

Rodinný dom takmer celý pod zemou vrátane stien a strechy prezývaný Krtkodom. Tento dom sa nachádza na Považi. Stavba je založená na penovom skle, a čelná strana domu je kvôli podmrznutiu založená na zateplenom základovom páse. Pod penovým sklom sa nachádza štrková drenážna zrovnávajúca vrstva uložená na geotextílií. Nad penovým sklom sa nachádza PE fólia kvôli zabráneniu zatekania betónu do penového skla. Základová doska je z vodostavebného betónu krížom vystužená s čakacou výstužou na ŽB steny a stĺpy.

Krtkodom Považie
Krtkodom Považie
Krtkodom Považie
Krtkodom Považie
Krtkodom Považie
Krtkodom Považie
Krtkodom Považie

2. 2x mestské domy - Rosina

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 4/2021 - 6/2021

Dvojposchodový rodinný dom založený na spodnej stavbe z pohľadových betónov s vrchnou stavbou z CLT panelov. Spodná časť stavby je založená na železobetónových základových pásoch stužených ŽB pohľadovými stenami a horná časť na železobetónových základových pásoch, DT základových pásoch, s vystuženou základovou doskou.

Spodná stavba pod CLT dom Rajecké Teplice
Spodná stavba pod CLT dom Rajecké Teplice
Spodná stavba pod CLT dom Rajecké Teplice
Spodná stavba pod CLT dom Rajecké Teplice
Spodná stavba pod CLT dom Rajecké Teplice
Spodná stavba pod CLT dom Rajecké Teplice
Spodná stavba pod CLT dom Rajecké Teplice
Spodná stavba pod CLT dom Rajecké Teplice
Spodná stavba pod CLT dom Rajecké Teplice

3. Rodinný dom vo svahu - Blatné

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 6/2021-7/2021

Dva bungalovy so sedlovou strechou v obci Lietava založené do prudšieho svahu kde sa prevýšenie vyrovnalo pomocou DT základov. Domy sú založené na vystužených železobetónových pásoch, na ktorých sú zhotovené DT základové múry. Po zhotovení ležatých rozvodov, spätnom zhutnenom zásype bola zhotovená vystužená železobetónová základová doska.

2xRodinný dom Lietava
2xRodinný dom Lietava
2xRodinný dom Lietava
2xRodinný dom Lietava
2xRodinný dom Lietava
2xRodinný dom Lietava

4. Bungalov s veľkou úžitkovou plochou - Vizovice (ČR)

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 8/2021-11/2021

Náročná trojposchodová vila s plochými strechami založená na skalnatom podloží. Stavba je založená na podkladovej doske, na ktorú bola realizovaná PVC izolácia a následne samotná základová doska. Steny suterénu sú z dvoch vrstiev medzi ktorými je PVC fólia a XPS izolácia. Horná vystužená železobetónová základová doska je založená na vystužených základových pásoch a DT základových pásoch.

Rodinná vila vo Vinohradoch
Rodinná vila vo Vinohradoch
Rodinná vila vo Vinohradoch
Rodinná vila vo Vinohradoch
Rodinná vila vo Vinohradoch
Rodinná vila vo Vinohradoch
Rodinná vila vo Vinohradoch
Rodinná vila vo Vinohradoch
Rodinná vila vo Vinohradoch
Rodinná vila vo Vinohradoch
Rodinná vila vo Vinohradoch
Rodinná vila vo Vinohradoch
Rodinná vila vo Vinohradoch
Rodinná vila vo Vinohradoch
Rodinná vila vo Vinohradoch

5. Bytový dom na pilotách - Žilina

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 10/2021

Dvojposchodový rodinný dom s plochou strechou v obci Omšenie pri Trenčianskych Tepliciach. Stavba je založená na základových pásoch z prostého betónu nad ktorými je vytvorené nadzákladové murivo z DT tvárnic. Pod základoovou doskou sú zhotové ležaté rozvody a zhutnené štrkové lôžko. Základová doska je vystužená kari sieťami a boky dosky sú zaizolované XPS doskami.

Rodinný dom Omšenie
Rodinný dom Omšenie
Rodinný dom Omšenie
Rodinný dom Omšenie
Rodinný dom Omšenie
Rodinný dom Omšenie

6. Moderný bungalov - Galanta

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 11/2021

Bungalov tvaru písmena L s plochou strechou v obci Sereď. Dom je založený na základových pásoch nadstavených DT tvárnicami. Pod doskou sú zrealizované ležaté rozvody a zhutnený násyp. Základová doska je vystužená jednou vrstvou kari sieti. Debnenie základovej dosky tvorí XPS tepelná izolácia.

L-bungalov Sereď
L-bungalov Sereď
L-bungalov Sereď
L-bungalov Sereď
L-bungalov Sereď
L-bungalov Sereď

7. Bungalov v tvare L - Bernolákovo

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 11/2021-12/2021

Dvojpodlažná moderná vila s plochou strechou v Rosine. Stavba je založená na masívne vystužených základových pásoch, na ktoré je priamo uložená železobetónová základová doska previazaná s týmito pásmi. Pod základovou doskou sa nachádzajú ležaté rozvody a zhutnená štrková vrstva.

Rodinný dom Rosina
Rodinný dom Rosina
Rodinný dom Rosina
Rodinný dom Rosina
Rodinný dom Rosina
bottom of page