top of page

Cena a doprava

  • Do dopytu priložte kompletnú projektovú dokumentáciu založenia stavby a výkaz výmer, ako aj ďalšie informácie - miesto realizácie, približný termín realizácie a Vaše kontaktné údaje (telefón a email). Na základe týchto informácií Vám urobíme cenovú ponuku.

  • V prípade, že projekt ešte nemáte, oslovte nás s predstavou Vašej stavby a môžme Vám projekt spracovať aj my. Pomôžeme Vám s výpočtom, návrhom a Vy budete mať o starosť menej... 

bottom of page