top of page

REFERENCIE 2017

1. Rodinný dom Trnové

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 3/2017 

Výstavba dvojpodlažného murovaného rodinného domu s plochou strechou v obci Trnové pri Žiline. Stavba sa nachádza v prudkom svahu a založenie stavby je realizované pomocou základovej dosky. Hydroizolácia stavby sa nachádza pod vystuženou základovou doskou. Steny 1NP sú železobetónové a sú previazané so základovou doskou.

RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové

2. Dva dvojdomy Záhorská Bystrica

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 4/2017 - 6/2017

Výstavba dvoch murovaných dvojdomov v Záhorských sadoch objekty A1/B1, A2/B2. Domy sú navrhnuté ako dvojposchodové s medziposchodím. Založené sú na železobetónových základových pásoch, ktoré sú zdvihnuté DT tvárnicami. Základové dosky sú vystužené kari sieťami a základy sú zateplené XPS pred betonážou. Objekty jednotlivých dvojdomov sú navzájom od seba dilatované.

Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica
Dva dvojdomy Záhorská Bystrica

3. Rodinný dom Mengusovce

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 5/2017

Výstavba rodinného domu typu bungalov so sedlovou strechou v obci Mengusovce.  Založenie stavby na základových pásoch nadstavených DT tvárnicami. Základová doska vystužená kari sieťami zateplená XPS pred betonážou.

RD Mengusovce
RD Mengusovce
RD Mengusovce
RD Mengusovce
RD Mengusovce
RD Mengusovce

4. Polyfunkčný objekt Rajec

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 7/2017 - 9/2017

Prístavba polyfunkčného objektu v obci Rajec. Objekt je navrhnutý ako trojpodlažný s väzníkovým krovom. Konštrukcia objektu je železobetónový skelet s výplňovým murivom. Založený je na železobetónových základových pätkách, ktoré sú stužené základovými pásmi. Základová doska je z prostého betónu zateplená pred betonážou XPS izoláciou.

Polyfunkčný objekt Rajec
Polyfunkčný objekt Rajec
Polyfunkčný objekt Rajec
Polyfunkčný objekt Rajec
Polyfunkčný objekt Rajec
Polyfunkčný objekt Rajec
Polyfunkčný objekt Rajec
Polyfunkčný objekt Rajec
Polyfunkčný objekt Rajec
Polyfunkčný objekt Rajec

5. Rodinný dom Veľká Lomnica

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 7/2017 - 8/2017

RD Veľká Lomnica
RD Veľká Lomnica
RD Veľká Lomnica
RD Veľká Lomnica
RD Veľká Lomnica
RD Veľká Lomnica
RD Veľká Lomnica
RD Veľká Lomnica
RD Veľká Lomnica
RD Veľká Lomnica

Výstavba rodinného domu typu bungalov so sedlovou strechou v obci Veľká Lomnica.  Založenie stavby na základových pásoch nadstavených DT tvárnicami. Základová doska vystužená kari sieťami zateplená XPS pred betonážou.

6. Rodinný dom Trnové

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 11/2017

Výstavba dvojpodlažného murovaného rodinného domu s pultovou strechou v obci Trnové pri Žiline.  Stavba je založená na železobetónových vŕtaných pilótach, nad ktorými sú vyhotovené stužujúce železobetónové pásy. Základová doska uložená na stužujúcich pásoch je vystužená kari sieťami.

RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové
RD Trnové

7. Rodinný dom Budatín

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 11/2017 - 12/2017

RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín
RD Budatín

Výstavba dvojpodlažného murovaného rodinného domu s pultovou strechou v obci Budatín pri Žiline.  Stavba je situovaná do prudšieho svahu a súčasťou projektu je aj oporný múr, ktorý slúži na odklon spodnej vody mimo stavby rodinného domu. Základy domu sú kombináciou železobetónových základových pásov, prostých pásov a základových pätiek, ktoré sú nadmurované pomocou DT tvárnic. Základová doska je vystužená kari sieťami. Železobetónový oporný múr za domom je previazaný výstužou so samostatnou vystuženou základovou doskou.

8. Rodinný dom Rosinky

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 12/2017

RD Rosinky
RD Rosinky
RD Rosinky
RD Rosinky
RD Rosinky
RD Rosinky
RD Rosinky
RD Rosinky
RD Rosinky

Výstavba dvojpodlažného murovaného rodinného domu s pultovou strechou na Rosinkách v Žiline.  Základy domu sú zo základových pásov, ktoré sú nadmurované pomocou DT tvárnic. Základová doska je vystužená kari sieťami, zateplená XPS izoláciou pred betonážou.

9. Rodinný dom Gbeľany

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 12/2017

RD Gbeľany
RD Gbeľany
RD Gbeľany
RD Gbeľany
RD Gbeľany
RD Gbeľany
RD Gbeľany
RD Gbeľany

Výstavba trojpodlažného rodinného domu s plochou strechou v obci Gbeľany pri Žiline.  Stavba je situovaná do prudšieho svahu, kde prízemie je zhotovené zo železobetónových stien. Samotná stavba je založená na železobetónovej doske. 

10. Rodinný dom Bernolákovo

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 12/2017

RD Bernolákovo
RD Bernolákovo
RD Bernolákovo
RD Bernolákovo
RD Bernolákovo
RD Bernolákovo

Výstavba dvojpodlažného rodinného domu s plochou strechou v obci Bernolákovo.  Stavba je založená na základových pásoch nadstavených DT tvarovkami. Základová doska je vystužená kari sieťami a bola zateplená XPS pred betonážou.

bottom of page