top of page

REFERENCIE 2014

1. Rodinný dom Trnavá Hora

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 4/2014 - 5/2014 

Výstavba jednopodlažného murovaného rodinného domu s pultovou strechou v obci Trnavá Hora okres Žiar nad Hronom. Stavba je založená na základových pásoch, ktoré sú nadstavené DT tvárnicami. Základová doska je vystužená kari sieťami.

RD Trnavá Hora
RD Trnavá Hora
RD Trnavá Hora
RD Trnavá Hora
RD Trnavá Hora
RD Trnavá Hora
RD Trnavá Hora
RD Trnavá Hora

2. Bytový dom Ružinov

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 8/2014 

Výstavba štvorpodlažného murovaného bytového domu s plochou strechou v mestskej časti Ružinov mesta Bratislava. Stavba je založená na vŕtaných pilótach, nad ktorými sú železobetónové stužujúce pásy. Základy sú nadvihnuté DT tvárnicami a samotná základová doska je vystužená kari sieťami. Debnenie základovej dosky je pomocou izolácie XPS umiestnenej pred betonážou.

BD Ružinov
BD Ružinov
BD Ružinov
BD Ružinov
BD Ružinov
BD Ružinov
BD Ružinov
BD Ružinov
BD Ružinov
BD Ružinov

3. Polyfunkčný objekt Žilina

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 8/2014 - 9/2017

Výstavba dvojpodlažného polyfunkčného objektu s plochou strechou v meste Žilina. Stavba je založená na základových pásoch, ktoré sú nadstavené DT tvárnicami. Základová doska je vystužená kari sieťami a zaizolovaná XPS pred betonážou.

Polyfunkčný objekt Žilina
Polyfunkčný objekt Žilina
Polyfunkčný objekt Žilina
Polyfunkčný objekt Žilina
Polyfunkčný objekt Žilina
Polyfunkčný objekt Žilina
Polyfunkčný objekt Žilina
Polyfunkčný objekt Žilina
Polyfunkčný objekt Žilina
Polyfunkčný objekt Žilina
Polyfunkčný objekt Žilina
Polyfunkčný objekt Žilina
Polyfunkčný objekt Žilina

4. Rodinný dom Žilina

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 9/2014 - 11/2017

Výstavba dvojpodlažného murovaného rodinného domu so zaujímavým pôdorysom v tvare písmena X a s plochou strechou v meste Žilina. Stavba je založená na vŕtaných pilótach, nad ktorými sú železobetónové stužujúce pásy. Tieto pásy sú nadstavené DT tvárnicami. Základová doska je vystužená kari sieťami a zaizolovaná XPS pred betonážou.

RD Žilina
RD Žilina
RD Žilina
RD Žilina
RD Žilina
RD Žilina
RD Žilina
RD Žilina
RD Žilina
RD Žilina
RD Žilina
RD Žilina
RD Žilina
bottom of page