top of page
Tzv.klasické zakladanie - na pásoch s izoláciou nad základovou doskou

Jedná sa o klasický systém založenia na základových pásoch s izoláciou nad základovou doskou bežne hrúbky 250 – 300 mm. Izoláciu soklu tvorí nenasiakavá tepelná izolácia (XPS, EPS perimeter) hrúbky 240 mm. U pórobetónu nie je nutné termické oddelenie v päte muriva.

bottom of page