top of page
Základová doska na štrku z penového skla

Jedná sa o progresívny systém založení vystužené železobetónovej dosky na únosné izoláciu - štrku z penového skla. Riešenie je použiteľné pre založenie samostatných rodinných domov aj pre väčšie stavby, bytové domy alebo priemyselné objekty. Steny sú tvorené strateným debnením z EPS a sokel je vykonaný nenasiakavou izoláciou (XPS, perimeter).

 

Výhodou je neprerušená tepelnoizolačná obálka bez tepelných mostov a veľká tepelná stabilita objektu. Hrúbka vrstvy štrku penoskla sa stanovuje podľa výpočtu, bežne v rozmedzí 40 - 60 cm po zhutnení s tzv. Protimrazovou clonou, bežne v šírke okolo 60 - 80 cm od okraja ŽB dosky.

 

Obmedzenie použitia - toto založenie nesmie byť navrhovalo do základových pomerov s vysokou hladinou spodnej vody, aby nedochádzalo k dlhodobému zaplaveniu izolačného materiálu.

bottom of page