top of page

REFERENCIE 2020

1. Rodinný dom vo svahu Streženice

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 3/2020 - 5/2020

Výstavba rodinného domu osadeného vo svahu s valbovou strechou v obci Streženice pri Púchove. Stavba je založená na základových pásoch, nadstavených DT tvárnicami. Nad nimi je realizovaná podkladná základová doska, na ktorú je natavená hydroizolácia. Následne bola zrealizovaná základová doska vystužená kari sieťami s čakacou výstužou na ŽB steny. Po realizácií komplet 1PP aj so stropom boli začaté práce na základových pásoch pod 1NP. Základy z DT pod 1NP sú od RD oddilatované a hydroizolácia je realizovaná až na základovú dosku 1NP pod murivo.

Rodinný dom vo svahu Streženice
Rodinný dom vo svahu Streženice
Rodinný dom vo svahu Streženice
Rodinný dom vo svahu Streženice
Rodinný dom vo svahu Streženice
Rodinný dom vo svahu Streženice
Rodinný dom vo svahu Streženice
Rodinný dom vo svahu Streženice
Rodinný dom vo svahu Streženice
Rodinný dom vo svahu Streženice
Rodinný dom vo svahu Streženice

2. Poschodový rodinný dom Rusovce

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 3/2020 - 4/2020

Dvojposchodový rodinný dom s plochými strechami v obci Rusovce. Stavba je založená na základových pásoch, nadstavených 1 radov DT tvárnic. Základová doska je vystužená kari sieťami.

Poschodový rodinný dom Rusovce
Poschodový rodinný dom Rusovce
Poschodový rodinný dom Rusovce
Poschodový rodinný dom Rusovce

3. Krtkodom Nové Mesto nad Váhom - založený na penovom skle

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 5/2020

Rodinný dom takmer celý pod zemou vrátane stien a strechy prezývaný Krtkodom. Tento dom sa nachádza v meste Nové Mesto nad Váhom. Stavba je založená na penovom skle, a čelná strana domu je kvôli podmrznutiu založená na zateplenom základovom páse. Pod penovým sklom sa nachádza štrková drenážna zrovnávajúca vrstva uložená na geotextílií, aby bola oddelená od spádovaného rastlého terénu do drenáže okolo stavby. Nad penovým sklom sa nachádza PE fólia kvôli zabráneniu zatekania betónu do penového skla. Základová doska je z vodostavebného betónu vystužená kari sieťami s čakacou výstužou na ŽB steny.

Krtkodom Nové Mesto nad Váhom - založený na penovom skle
Krtkodom Nové Mesto nad Váhom - založený na penovom skle
Krtkodom Nové Mesto nad Váhom - založený na penovom skle
Krtkodom Nové Mesto nad Váhom - založený na penovom skle
Krtkodom Nové Mesto nad Váhom - založený na penovom skle
Krtkodom Nové Mesto nad Váhom - založený na penovom skle
Krtkodom Nové Mesto nad Váhom - založený na penovom skle
Krtkodom Nové Mesto nad Váhom - založený na penovom skle
Krtkodom Nové Mesto nad Váhom - založený na penovom skle
Krtkodom Nové Mesto nad Váhom - založený na penovom skle

4. Bungalov 1701 Horný Vadičov

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 7/2020

Výstavba bungalovu s kombináciou šikmej a plochej strechy v obci Horný Vadičov. Stavba je založená na železobetónových monolitických základových pásoch, nadstavených DT tvárnicami. Základová železobetónová doska je debnená perimetrom a vystužená kari sieťami.

Bungalov 1701 Horný Vadičov
Bungalov 1701 Horný Vadičov
Bungalov 1701 Horný Vadičov
Bungalov 1701 Horný Vadičov

5. Podpivničený bungalov Bernolákovo

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 7/2020 - 8/2020

Čiastočne podpivničený bungalov so sedlovou strechou v Bernolákove. Podpivničená časť je založená na základovej dosky, pod ktorou je zaizolovaná podkladná doska. Následne boli zrealizované steny a izolácie 1PP. Základové pásy 1NP sú železobetónové zateplené po obvode perimetrom. Strop nad 1PP a základová doska na 1NP je zmonolitnená v jeden celok. Základová doska 1NP je vystužená kari sieťami.

Podpivničený bungalov Bernolákovo
Podpivničený bungalov Bernolákovo
Podpivničený bungalov Bernolákovo
Podpivničený bungalov Bernolákovo
Podpivničený bungalov Bernolákovo
Podpivničený bungalov Bernolákovo
Podpivničený bungalov Bernolákovo
Podpivničený bungalov Bernolákovo
Podpivničený bungalov Bernolákovo
Podpivničený bungalov Bernolákovo
Podpivničený bungalov Bernolákovo

6. Polyfunkčný dom Teplička nad Váhom

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 8/2020 - 9/2020

Polyfunkčná budova určená na bývanie a zubnú ambulanciu v obci Teplička nad Váhom. Dvojpodlažná budova s plochou strechou s prístupom schodiska až na strechu. Stavba je založená na šachotvých pilieroch, ktoré sú previazané so železobetónovými základovými pásmi. Základová doska je železobetónová vystužená kari sieťami s čakacou výstužou na ŽB piliere.

Polyfunkčný dom Teplička nad Váhom
Polyfunkčný dom Teplička nad Váhom
Polyfunkčný dom Teplička nad Váhom
Polyfunkčný dom Teplička nad Váhom
Polyfunkčný dom Teplička nad Váhom
Polyfunkčný dom Teplička nad Váhom

7. Vila Záhorská Bystrica

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 9/2020 - 10/2020

Dvojpodlažná moderná vila s plochými strechami v Záhorskej Bystrici. Stavba je založená na základovej doske vystuženej kari sieťami. Pod doskou sa nachádza hydroizolácia, ktorá je umiestnená na podkladnú základovú dosku. Pod celým objektom je štrková vrstva, ktorá je oddrenážovaná.

Vila Záhorská Bystrica
Vila Záhorská Bystrica
Vila Záhorská Bystrica
Vila Záhorská Bystrica
Vila Záhorská Bystrica
Vila Záhorská Bystrica
Vila Záhorská Bystrica
Vila Záhorská Bystrica

8. Pasívny dom vo svahu Vendryně CZ (PHPP)

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 9/2020 - 10/2020

Dvojpodlažný pasívny dom so samostatným wellness pod garážou, s kombináciou zelenej strechy a šikmých striech v obci Vendryně pri Třinci v CZ. Stavba je založená na železobetónových základových pásoch nadstavených DT tvárnicami. Pod základovou doskou je zaizolovaná podkladná základová doska. Prestupy cez základovú dosku su vzduchotesné. Čakacia výstuž na ŽB steny a piliere vychádza zo základovej dosky už nad hydroizoláciou. Wellness s garážou sú od objektu RD oddilatované. 

Pasívny dom vo svahu Vendryně
Pasívny dom vo svahu Vendryně
Pasívny dom vo svahu Vendryně
Pasívny dom vo svahu Vendryně
Pasívny dom vo svahu Vendryně
Pasívny dom vo svahu Vendryně
Pasívny dom vo svahu Vendryně
Pasívny dom vo svahu Vendryně
Pasívny dom vo svahu Vendryně
Pasívny dom vo svahu Vendryně

9. 2xposchodové mestské vily Trnové

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 10/2020 - 11/2020

Dvojposchodové mestské vily umiestnené vo svahu s plochými strechami v obci Trnové pri Žiline. Stavby sú založené na základové pásy nadstavené DT tvánicami. Základová doska je železobetónová vystužená kari sieťami s čakacou výstužou na ŽB steny a stĺpy.

2xposchodové mestské vily Trnové
2xposchodové mestské vily Trnové
2xposchodové mestské vily Trnové
2xposchodové mestské vily Trnové
2xposchodové mestské vily Trnové
2xposchodové mestské vily Trnové
2xposchodové mestské vily Trnové
2xposchodové mestské vily Trnové
2xposchodové mestské vily Trnové
2xposchodové mestské vily Trnové
2xposchodové mestské vily Trnové

10. Podkrovný rodinný dom 1701 Trenčianská Teplá

REALIZÁCIA ZÁKLADOV 11/2020

Podkrovný rodinný dom so sedlovou strechou umiestný v obci Trenčianska Teplá. Objekt je založený na základových pásoch nadstavených DT tvárnicami. Základová doska je vystužená kari sieťami.

Podkrovný rodinný dom 1701 Trenčianska Teplá
Podkrovný rodinný dom 1701 Trenčianska Teplá
Podkrovný rodinný dom 1701 Trenčianska Teplá
Podkrovný rodinný dom 1701 Trenčianska Teplá
bottom of page